• xxx-xxxxxxx | xx-xxx-xxxx
  • admin@wess-design.com

Category ArchiveBlog

Google-Sites

สร้างเว็บไซต์ Google Sites มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

กูเกิ้ลจัดว่าเป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่สุดของโลกในตอนนี้ พวกเค้าไม่ได้พัฒนาเฉพาะเครื่องมือค้นหาเท่านั้น ยังมีการเปิดให้มีการสร้างเว็บไซต์ภายใต้การบริการ

HTML

วิธีสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML ทำอย่างไร ?

โครงสร้างของ HTML ในการสร้างเว็บไซต์ จะประกอบด้วยคำสั่ง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน Head และส่วน Body สำหรับความง่ายของภาษา HTML นั้น คือ ไม่มีโครงสร้างอื่นใด

Dreamweaver

วิธีสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver

‘Dreamweaver’ คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันนี้ เพราะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใช้งานได้ง่าย , มีเครื่องมือ