• xxx-xxxxxxx | xx-xxx-xxxx
  • admin@wess-design.com

เว็บไซต์ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

web-photo-net

เว็บไซต์ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

การจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บนั้นนอกจากความสวยงามการออกแบบดูดีเพื่อช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาชมแล้ว ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ ถ้าเป็นเว็บไซต์ขายของนั้นก็ต้องมีข้อมูลแบบครบถ้วน ให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้เรามาดูกันดีกว่าว่าเว็บไซต์ดีต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

– เริ่มแรกเลยคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา โดยถามตัวเองว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี้คืออะไร เช่น ขายสินค้า , ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ , ทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขายคอร์สการเรียนการสอน เป็นต้น

– ศึกษาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากลุ่มเป้าหมายฐานลูกค้าของเราที่ต้องการคือกลุ่มไหน เช่นเราขายเสื้อผ้าเด็กบนเว็บไซต์ฐานลูกค้าก็ควรเป็นคุณแม่มีลูกเล็ก แล้วมีข้อมูลอะไรบ้างที่กลุ่มลูกค้าสนใจพออ่านแล้วอยากจะมาซื้อของของเรา โดยขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนแรก

– วางแผนโครงสร้างเนื้อหาสาระอย่างชัดเจน แบบมีระเบียบ สร้างความคิดออกมาบนกระดาษก่อน ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ต้องมีการจัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เพราะการที่เนื้อหามีความต่อเนื่องหรือกระจายมากสะเปะสะปะเกินไป อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้เข้ามาชมได้เพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งอันใช้ได้ผลจริงคือการประมวลความคิดออกมาบนกระดาษ มันจะช่วยจัดระเบียบอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยเขียนทุกความคิดลงไป แบบยังไม่ต้องสนใจเนื้อหามากนักพอเขียนครบทุกความคิดแล้ว ให้เรามานั่งดูพิจารณาอีกทีว่าอันไหนมันไปด้วยกันได้อันไหนหลุดจากกรอบมากเกินไปก็ตัดทิ้ง ควรออกแบบให้มีลักษณะชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆ จัดหมวดหมู่ในเรื่องสัมพันธ์กัน

– กำหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้างที่ผ่านการกลั่นกรองพิจารณามาแล้วจากข้อข้างบน โดยตั้งเกณฑ์ในการใช้ ยกตัวอย่างเช่น จำนวนหน้าควรมีเท่าไหนมีการเชื่อมโยงมากน้อยเท่าไร เป็นต้น

– พอวางแผนทุกอย่างครบถ้วนจึงค่อยทำการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตามขอบค่ายที่กำหนดไว้แล้วนำไปทดลอง ขั้นตอนนี้เป็นการทำเพื่อหาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไขปรับปรุง พอทุกอย่างลงตัวแล้วจึงนำเว็บไซต์ของเราเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสุดท้าย

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยกลุ่มผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่าย เช่นการขายของบนเว็บไซต์ถ้าเราออกแบบดีตรงตามจุดประสงค์ทุกประการ เราก็จะได้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของเราได้เยอะขึ้น ขายได้มากขึ้น การออกแบบเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ควรศึกษาและใส่ใจให้มาก เพื่อผลลัพธ์จะได้ออกมาดีตรงตามความต้องการ

admin