• xxx-xxxxxxx | xx-xxx-xxxx
  • admin@wess-design.com

ความรู้เกี่ยวกับ Reseller คืออะไร

Reseller_

ความรู้เกี่ยวกับ Reseller คืออะไร

ถ้าให้คำนิยามแบบเข้าใจง่ายๆ สั้นๆ Reseller ก็คือ ยี่ปั้ว นั่นเอง เป็นการรับมาและขายต่อไป อย่างคนรับงานด้านการออกแบบทำเว็บไซท์  หากคุณต้องการมี Host ให้ผู้อื่นเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง คุณสามารถเป็นตัวแทนขาย หรือ  Reseller ได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนลงทุนหรือไม่ต้องมี Server เป็นของตนเอง ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนคนขายรถยนต์โดยที่ไม่ต้องไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เอง

ความรู้เกี่ยวกับ Reseller Hosting   

เป็นการแบ่งพื้นที่ของ Host เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่ต้องการพื้นที่ของ Web hosting โดยผู้ให้บริการก็ทำการเช่าพื้นที่มาจากผู้ให้บริการคนแรกอีกต่อหนึ่ง มันจึงกลายมาเป็นช่องทางธุรกิจอันน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นบริการ Hosting  แต่มีเงินลงทุนไม่มากนัก

เราทุกคนทราบกันดีว่าปัจจุบัน Internet ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้คนและยังลามไปถึงการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ไม่ว่าใครที่ทำธุรกิจต่างก็ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันคนที่ต้องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แต่มีงบประมาณไม่มากนัก  ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ทำให้มีคนจำนวนหนึ่งมองเห็นช่องทางใหม่ของการธุรกิจเช่นนี้  โดยการเช่าพื้น Host จากผู้ให้บริการคนแรก  แล้วนำพื้นที่นั้นมาแบ่งย่อยให้กับผู้ต้องการเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง การทำธุรกิจแบบนี้เราจะเรียกว่า  Reseller Hosting ซึ่งเป็นการให้บริการแบบลงทุนน้อยกว่าการตั้ง server และนำมาบริหารจัดการเอง ผู้ให้บริการมีแค่หน้าที่บริหารงาน , หาลูกค้า มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดกำไรนั่นเอง

Reseller-Hosting

 

ความรู้เกี่ยวกับข้อดีของ Reseller Hosting

  • ทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ดี
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน คือ ไม่ต้องซื้อ server ซึ่งมีราคาสูงมาใช้เอง ไม่ต้องจ้างบุคลากรมาดูแลระบบเอง นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบต่างๆ
  • ไม่ต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เพราะผู้ให้บริการคนแรกจะรับปัญหานี้ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ Reseller สามารถให้ลูกค้าขอความช่วยเหลือกับผู้ให้บริการคนแรกได้โดยตรง
  • แต่อย่างไรก็ตาม Reseller จำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการดีๆ มีทีมงานสามารถให้คำปรึกษารวมทั้งมีศักยภาพแก้ไขปัญหาสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากหากเกิดปัญหา กรณีลูกค้าต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและไม่อาจติดต่อช่างมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาล จนทำให้เสียลูกค้าไปเลยก็ได้

เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการทำธุรกิจ Reseller Hosting คือ จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการดี อีกทั้งต้องมีความอดทน  ยอมรับปัญหาต่างๆจากลูกค้าได้ เพราะ Reseller ก็คือคนกลางคอยประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการจริงๆอีกทีหนึ่งนั่นเอง

admin